ستون داربست عبارت اند از لوله ایستاده که تکیه گاه ستونی داربست را تشکیل می دهد. این لوله در واقع انتقال دهنده بار داربست به زمین بوده و لازم است آن را به صورت ستونی یا کمی مایل به نزدیک ساختمان نصب کرد. به طور معمول طول این لوله به تقریبی حدودا 6 متر بوده و به منظور اضافه کردن طول آن ها از پشته های برشی استفاده میکنند.

بهره گیری از این پشته ها برای مستکم بودن داربست و لوله های نصب شده به نزذیک ساختمان  کمک بسیار زیادی را می کند به خاطر همین عموما این داربست های عمودی را در سازه های صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد , این سازه ها در بیشتر قسمت های ساختمانی داربست کاربرد به سزایی را داشته و هم چنان موقع نصب لوله های داربست به ساختمان در ابعاد و سایز های مختلفی هستند که به آن متصل می شوند.

ستون داربست

ستون داربست علاوه بر استحکام سازی دوام ساختمان از داربست فلزی هم در این نوع سازه بهره برداری می کنند , چرا که داربست های فلزی از نظر لوله های قائمی که دارند برای ستونها هم می توانند مفید باشند و مقاومت کافی را برای محکم نگه داشتن یک ساختمان بزرگ را می تواند داشته باشد.

سازه های داربست فلزی در جزئیات این ستونها یک امر بسیار ضروری و الزامی در بحث ساخت و ساز است و معمولا تمامی ساختار هایی که در این جریان حائز اهمیت هستند از توجه بسیار ویژه ایی هم در سازه ها برخوردارند. و لازم به ذکر است که نوع دیگر این نوع از داربست می توان به داربست های معلق اشاره نمود زیرا این نوع داربست ها به دیواره ساختمان اتکا دارند و در محل هایی که احتمال ساخت داربست از کف زمین را ندارد استفاده نمی شوند که به آن سکوی اویخته نیز گفته می شود.

ستون های داربست فلزی

مزیت نصب ستون داربست

از مزیت نصب ستون بیشتر در محل قرار گیری آن برای میزان و ابعاد داربست ها است , وقتی که سازه های داربست در یک نقطه ایی به واسطه میله ها و لوله های فلزی استحکام کافی را نداشته باشند , باید به این مسائل سازه داربست فلزی توجه نمود که هنگام نصب باید مراحل نصب آن را به طور دقیق رعایت کرده و از نظر هر شکل و ظاهری , اندازه صحیح آن به طور ستونی و یا همان عمودی استوار باشد.

همان طور که در مطلب قبل گفته شد نصب این ستون های داربست فلزی باید نزدیک ساختمان باشد و دلیل آن هم بخاطر محکم بودن و مقاوم بودن آن است , در صنایع لوله های فلزی هر کدام از این لوله ها باید اندازه های یکسان و دقیق خود را برای نصب داشته باشد و این کار یک شیوه متداول برای ساخت و ساز یک آپارتمان و مستحکم بودن آن است.

نصب ستون های داربست

پس هم زمان باید دقت کرد که اگر می خواهید اجزای مورد نیاز خود را برا یک داربست داشته باشید به اصل بودن میله ها و همین طور لوله ها برای داربست فلزی خود اطمینان خاطر را به همراه داشته باشید. در قسمت استوار بودن و عمودی بودن لوله های داربستی شامل دو بخش اصلی بوده که آن دو جز اصلی بر گرفته می شود از لوله های داربست فلزی و  هم چنان بست داربستی که در نقش اصلی ستون داربست را موجود می باشد. و این عمل جریان از میزان چیدمان دقیق داربست بستگی به نوع داربست از انواع بست داربست است که شامل،  بست دو پیچ ، چهار پیچ و غیره بهره برداری می شود.

این نوع از لوله هایی که تا الان برای ستون داربست مثال زده شد , سر تا سر این ساختمان نصب می شود و سبب نصب اجزاهای دیگر برای یک آپارتمان قرار گرفته میشود.

نصب ستون داربست

نتیجه گیری از نحوه قرار گیری ستون های داربست

تا به اینجای مقالات از عمودی بودن و بر قرار بودن یک ستون فلزی که با دیواره های ساختمان مطابقت دارد به جرات می توان گفت که نحوه اجرایی و بر پایی این نوع از داربست ها که همان طور بازگو شده بود به کناره های دیوار ساختمان تکیه داده می شود در واقع استفاده از این طرح ها در قسمت های تولید و بازسازی ساختمان که امکان بر پایی ستون بر روی سطح زمین را به خود دارد انجام گرفته می شود , و از آن جایی که این نوع داربست ها به شکل سکو هایی که در حال جست و خیز هستند به طور مطلق از نمای ساختمان دیده می شوند.

ستون های داربست

و ایمن بودن این نما از هر دیدگاهیی نقش مهمی در اجرا و مونتاژ آن برای داربست می باشد , در کنار آن با بهره گیری از لوازم هایی که از چگونگی بالایی برخودار باشد نیز بسیار دارای اهمیت می باشد. و آن چه که بسیار رایج است و اهمیت به سزایی را دارد ، نبود بهره برداری از قطعه ها و اجزایی است که شکسته شده و یا این که دچار خم شدگی شده باشند