۴روش هوشمندانه برای استفاده مجدد از تخته داربست

توسط |۱۴۰۰-۱۲-۱۴ ۱۰:۵۶:۳۴ +۰۰:۰۰۲ام آذر, ۱۳۹۹|داربست|

داربست که برای دسترسی به مناطق صعب العبور و ایمن نگه داشتن کارگران هنگام کار مورد استفاده قرار می گیرد

بام موقت با داربست | چگونه بام موقت با داربست را نصب کنیم؟

توسط |۱۴۰۰-۱۲-۱۴ ۱۰:۵۸:۱۱ +۰۰:۰۰۲۴ام آبان, ۱۳۹۹|داربست|

استفاده از بام موقت با داربست داربست و پوشش موقت سقف که با آن بام موقت نیز گفته می شود

تور ایمنی داربست | آیین نامه ایمنی تور حفاظتی داربست

توسط |۱۴۰۰-۱۲-۱۴ ۱۱:۰۲:۵۹ +۰۰:۰۰۲۸ام مهر, ۱۳۹۹|داربست|

تور ‌ایمنی داربست در هر کاری ایمنی و سلامت افراد حرف اول را می زند. در ساختمان سازی این امر